Superscript

Självförsvar

"Make your life better and safe"

Kategori

Självförsvar för dig.

Självförsvar innebär att man försvarar sig själv eller sin egendom. Det behöver inte nödvändigtvis att man försvarar sig mot fysiskt våld utan gäller även verbalt då detta också faller inom ramen för självförsvar.  

Men i regel så är det fysiskt våld de flesta syftar på när de använder begreppet självförsvar.

Vi lär bara ut realistiska självförsvarstekniker som uppkommer i vardagen. Vår läroplan täcker också lugnare situationer, verbal konfrontation, språkval och en mängd andra beteendeforskande strategier.

Kategori

Rätten att försvara sig.

Nödvärn är den juridiska termen för självförsvar och används ofta i sammanhang där någon brukat våld för att försvara sig själv (eller sin egendom som vi tidigare nämnt). Den rätt du som individ har att utföra självförsvar heter nödvärnsrätt och innebär att du har rätt att använda dig av vissa metoder som vid andra tillfällen kan klassas som olagliga. Exempelvis att du alltså använder dig av fysiskt våld.  

Det innebär alltså att det är lagligt att bruka ett begränsat våld, så länge det inte är mer än vad nöden faktiskt kräver och enbart för att avvärja fara. Således är det inte tillåtet att bruka mer våld än vad som krävs eller så får det inte ske efter att det brottsliga angreppet avslutats. Det vill säga, att man tar till med våld i efterhand då det kan röra sig om hämnd.  

Om en domstol gör bedömningen att någon brukat mer våld än vad som anses vara nödvärn, finns det en risk att själv bli dömd för misshandel. 

Kategori

Skräddarsydda utbildningar.

Våld är alltid sista utvägen men för att kunna behärska grunderna i självförsvar skapar ofta en självsäkerhet i individen som i sin tur gör det lättare att hantera obehagliga situationer.

För den enskilde, dig som jobbar inom vården ex. hemtjänst, psykiatrin, affärsbiträden, butiker, hotell, nöjesbranschen, företagsevent, gruppass mm.